נאַכט

פֿאַר וואָס ״יעדער נאַכט״ און נישט: ״יעדע נאַכט״?

Comments

איך װאָלט טאַקע געזאָגט "יעדע נאַכט"‏

ס'איז אָבער אַ פֿראַגע פֿון דיאַלעקט.‏

אין טײל דיאַלעקטן בײגט זיך: יעדער טאָג, יעדע נאַכט, יעדעס מאָל.‏
אַזױ האָבן גערעדט מײַן טאַטע־מאַמע.‏

אין אַנדערע דיאַלעקטן, אָבער, בײגט זיך "יעדער" נישט: יעדער טאָג, יעדער נאַכט, יעדער מאָל.‏
אַזױ שטײט טאַקע אין קאָלעדזש ייִדיש.‏

מיר דאכט זיך אז אין ווילנע האט זיך דער ווארט אויך ניט געבייגט. אפילו ווען מען רעדט וועגן א בפירושע נקבה, וואלטן זיי געזאגט יעדער. צום ביישפיל-איך האב פינף שוועסטער, און יעדער איינע האט מיר האלט