אַרײַנציִען

וועגן דעם ווארט געפינען מיר אז אין ליטע האט מען עס געניצט אויכעט ביים איינסיליען די פאדעם אין נאדל אריין