רינגפּלאַץ

A plaza perhaps? Malka Lee Durkh Kindershe Oygn p17, "In mitn shtetele iz der ringplats mit poyerishe ferd un beheymes..."

Comments

Sorry p11