בקרובֿדיק

Typo, this should be imminent not immanent!!

Commentaires

אַװדאי ביסטו גערעכט!‏ שױן פֿאַרבעסערט אינעם װעב־נוסח.‏ אַ שײנעם דאַנק!‏