לאַסטאױטאָ

א ייד פון ווייסרוסלאנד האט מיר געזאגט אז אין ליטע איז געווען אנגענומען צו
און ניט דאס ווארט אויטא/אווטא "car" זאגן "מאשין" אויפן ענגלישן ווארט
דערפאר וויל איך וויסן ווי עס וועט שפילן א ראלע ביי אנדערע ווערטער וואס נוצן אויך דאס ווארט "אויטא/אווטא", צי די ליטוואקעס האבן אפשר אויך געזאגט מיט דער וואריאציע פון "מאשין". א שטייגער-לאסטמאשין, שלעפמאשין, לעשמאשין, מיסטמאשין. ווער ווייס אפשר וועגן מיין דילעמע