זױער

chez nous il y a deux sortes de igekes
à la polnaise, en saumure
à la russe, légèrement vinaigré : selon moi : aigre-doux

pour moi, zoyere igekes ce sont les cornichons à la polonaise, à la saumure et pas aigre doux
quel est votre avis

Commentaires

לכאורה זייט איר גערעכט, אז דווקא די זויערע הייסן זויערע אוגערקעס, אבער די זיסע קע מען אפשר רופן איינגעלייגטע אדער געמארינירטע, כאטש וואס איך בין ניט הונדערט פראצענט באקאנט מיט ווי מען מאכט אזעלכע אוגערקעס

אדער סתם זיסע אוגערקעס קען זיין וועט אויך גילטן פאר א ווארט