שיסער

Also a smart aleck / wise guy. Chaim Gravitser volume ii p245.

Commentaires

דו ביסט גערעכט, אבער אין דעם ארומנעמיקן ווערטערבוך ווערט עס געבראכט אונטערן ווארט "פלאקן-שיסער", אז דאס איז א בעל-גאווה/בארימער

a dank, gut tsu visn. ober s'iz a bisl modne vayl ikh hob nisht gekent gefinen dem oysdruk durkhn zukhn oder "shiser" oder "flokn" -- nor ven ikh hob gezukht dem gantsn oysdruk. s'volt efsher geven keday az "flakn-shiser" zol vern dermont unter di andere tsvey verter oykh.

איך בין מסכים דערצו, אבער איר רעדט אזוי ווי איך בין א רעדאקטאר פונעם ווערטערבוך :-) אבער איך בין ניט. איך האב א סך באמערקונגען אויפן ווערטערבוך און איך שיק זיי פון צייט צו צייט צו זייערע אדרעס וואס זיי ברענגן דא אויפן זייטל. אפשר וועלן זיי צולייגן אונדזערע הערות ביי דער קומענדיקער אויסגאבע

:)

איר קענט עפעס אפשר אין דיאלעקט? איך דארף איינער וואס קען מיר העלפן אין דיאלעקטיק. איבערהויפט אין דער ליטווישער דיאלעקט

ניין, צום באַדויערן!

אה! ענדלעך האט איר זיך געמוטשעט צו טיפירן מיט יידישע אותויות. א לעבן אויף אייער קאפ! איך האב זיך טאקע אויסגעלערנט די קלאוויאטור מיט יידישע אותיות צו קענען שרייבן אויף יידיש, כאטש וואס איך וואוין אין ישראל און דא דארף מען עס איבערהויפט אויף העברעיש