שעפֿעריש

אינטערעסאַנט אַז דער געװוּנטשענער אױסלײג דאָ װערט פֿאַרשריבן װי ""שאַפֿעריש", װײַל איך הער און לײען שטענדיק נאָר "שעפֿעריש" אומעטום.

Commentaires

מיר דאכט זיך אז פאלקסמיטלאך איז דאס געווען טאקע שעפעריש. איך האב איין מאל געפונען אן ארטיקל וועגן דעם, און מיר דאכט זיך אז דארטן שטייט א שפעטערדיקער חשבון פאר וואס היינט לייגט מען פאר שאפעריש על פי די גראמאטישע כללים, אבער טאקע ניט די אנגענומענע פארמע פון א מאל. איך זאג אויך שעפעריש...