באַנג טאָן

"now I feel sorry him" needs a for

Commentaires

שױן פֿאַרבעסערט, אַ דאַנק!‏