נאָכקום

פֿאַרקאַמען

צוצוהערן

I came across the following phrase in a forverts article:

עס געפֿעלט ס׳רובֿ אַמעריקאַנער ניט זיך צוצוהערן צו לידער...

What does the second 'tsu' add/mean in tsutsuhern?

Dovid

פֿאַרקלער

געשמאַק

פֿאַרזינדיקן

And פֿאַרזינדיקט as an adjective -- seemingly meaning the same as זינדיק.

פֿאַרגעסונג

also פֿאַרגעסנהייט!

פֿרעמד

This is an interesting word. I have come across it in a non-yiddish context a couple of times. When I look it up in Merriam Webster online, because I recognize the Yiddish word, I am told :

Definition of fremd
1 now chiefly Scottish : foreign, unfamiliar
2 now chiefly Scottish : not belonging to one's own family or household : unrelated
— fremdly adverb
— fremdness noun, plural -es

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS