דראָבנע

Comments

א חתן ״נא פאטשעקאניע״
פון ק.טשער
היינט , נומער 36, זייט 11, 10 פעברואר 1928

In this article, Berl Kuczer (pen name K. Czer) writes:

״עטליכע ווייבער אין די אויסגעפוצטע ׳דרובנעס׳, האבען די כלה ארויפגעזעצט אויפן ׳טראן׳...״

Drobness (Polish-Yiddish dialect) seems to mean fine clothing, people wearing fine clothing, or "small change."

The Yiddish word drobneh means minute, fine, petite (adjective) or dial. small change (noun). The Polish word drobne means small or change, and drobny means small, petite, dainty. The Polish odzież drobny means fine clothing.

Later in the piece, he writes:
״די ׳דראבנעס׳ שטעלען-אפ דאס טאנצען״
so here it appears that he uses drobness to refer to the people who are wearing fine clothing or the "small change" (crowd).

It is possible that in the first use, he uses אין as "and", and drobness there also might refer to the people wearing fine clothing or the "small change" (crowd).

See: (1) Drobneh. In: Solon Beinfeld, Harry Bochner. Comprehensive Yiddish-English Dictionary Web site. 2013. http://verterbukh.org/vb?yq=דרובנע&sugg=1&ln=דראָבנע. Accessed August 20, 2017. (2) Odzież drobny, drobne, drobny. In: Google Translate. https://translate.google.com/#pl/en/odziez%20drobny. Accessed August 20, 2017. (3) Drobne. In: bab.la Web site. http://en.bab.la/dictionary/polish-english/drobne. Accessed August 20, 2017.

Any additional insights are appreciated.

אליעזר טרעפמאן